Iberia Forever

YouTube Add Video

 
Sort: Recent | Popular Grid List
 • Tbilisi, 1992 wlis 2 Tebervali
  by darbr on June 4, 2010 at 8:03 AM
  2369 Views - 1 Comment

  kanonieri xelisuflebis momxreta mSvidobiani saprotesto mitingi sastikad daarbies putCistebma.

 • 1992 wlis 3 ianvari
  by darbr on June 4, 2010 at 7:46 AM
  1673 Views - 1 Comment

  kanonieri xelisuflebis momxreTa sapritesto mitingis daxvreta

 • 1991 wlis 23 marti, daba yazbegi
  by darbr on June 4, 2010 at 7:21 AM
  1649 Views - 0 Comments

  prezident zviad gamsaxurdias Sexvedra prezident boris elcinTan daba yazbegSi, 23 marti 1991 w.

 • 1989 wlis 25 marti
  by darbr on June 4, 2010 at 7:17 AM
  1199 Views - 0 Comments

  zviad gamsaxurdias warmoTqmuli sityva vakis parkSi 1989 wlis 25 marts afxazeTis problemasTan dakavSirebiT gamarTul mitingze

 • 1991 wlis 9 aprili
  by darbr on June 4, 2010 at 7:14 AM
  1830 Views - 0 Comments

  damoukideblobis aRdgenis gamocxadebis dRe - 1991 wlis 9 aprili

 • 1990 wlis 26 maisi
  by darbr on June 4, 2010 at 7:11 AM
  1484 Views - 0 Comments

  zviad gamsaxurdias istoriuli sityva.

  sruli teqsti:  

   http://iberiana.wordpress.com/zviad-gamsakhurdia/26-may-1990/

 • Tinatin Mgvdliashvili - lyric poetry
  by darbr on October 27, 2009 at 5:56 AM
  1797 Views - 0 Comments

  წაკითხულია 2009 წლის 24 ოქტომბერს პოეზიის საღამოზე

 • T. Mgvdliashvili - Zviadi da merabi"
  by darbr on October 27, 2009 at 3:51 AM
  2157 Views - 0 Comments

  ლექსი წაკითხულია  თინათინ მღვდლიაშვილის მიერ პოეზიის საღამოზე, თბილისის  ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 2009 წლის 24 ოქტომბერს. 

  აქვე გაიმართა ქალბატონ თინათინის ფერწერული ნამუშევრებისა და მძივებით  შემკული ხატების გამოფენა.  

  იხილეთ ამ საღამოს ამსახველი ფოტოები: 

  http://darbr.webs.com/apps/photos/album?albumid=7333189

   

   

 • T. Mgvdliashvili - Gabriel episkofosis ...
  by darbr on October 27, 2009 at 3:29 AM
  1760 Views - 0 Comments

  გაბრიელ ეპისკოფოსის ეპიტაფია

 • T. MgvdliaSvili - Antimoz iverielis epit...
  by darbr on October 27, 2009 at 3:28 AM
  1731 Views - 0 Comments

  ანთიმოზ ივერიელის ეპიტაფია

 • TinaTin Mgvdliashvili - და&#...
  by darbr on October 27, 2009 at 3:26 AM
  4485 Views - 0 Comments

  "დავით მეფევ, ჩემო ხატო"

  წაკითხულია 2009 წლის 24 ოქტომბერს

   პოეზიის საღამოზე


1 - 11 of 11 Videos

Recent Videos

1679 views - 0 comments
1940 views - 0 comments
2335 views - 0 comments